15 minuten in beeld

 

De 15-Minuten Stad is een stedenbouwkundig model waarbij bewoners binnen 15 minuten lopen of fietsen toegang hebben tot alle essentiële functies zoals winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, sport en cultuur. Bij de realisatie hiervan staan verdichting (het verkleinen van afstanden), diversiteit (in aanbod) en een goed ontworpen openbare ruimte centraal.

 

Voor de gemeente Veldhoven was de 15-minuten stad bij haar verkenning naar de toekomst van winkelcentrum “City Centrum” een belangrijke inspiratiebron. De gemeente betrok Rake Lijnen tijdens het schrijven bij het rapport over de verkenning, met de vraag het rapport te illustreren, vorm te geven en grafisch op te maken.

 

Ter verduidelijking van de soms abstracte stedenbouwkundige aspecten maakte en verwerkte ik foto’s en illustraties en infographics, waarbij ik er naar streefde de tekst, het beeld en de lay-out elkaar te laten versterken. Hierbij werkte ik in nauwe cocreatie met een projectteam van de gemeente en Marc Camps van Marcathing.

 

De verkenning is in juli 2021 gepresenteerd tijdens een beeldvormende avond gepresenteerd aan de gemeenteraad van de gemeente Veldhoven\

 

Andere voorbeelden van concept-visualisatie voor gemeentes en organisaties door Rake Lijnen:

Ruimtelijke visievorming benaderd als ontwerpproject

Prikkelende expositie-elementen voor het DAF-museum

Ruimtelijke planning voor en door burgers

Hoe maak je van een dorpsbezoek een Ervaring?